Z-MAG: Od evoluce k revoluci v konstrukci

vozidel speciálních sil


Používání vysoce mobilních vozidel pro speciální vojenské operace má na Blízkém východě bohatou historii. Přímou vývojovou linii lze sledovat od vozidel speciálních sil používaných v pouštních kampaních obou světových válek až po současný vývoj. Sledujeme-li historii těchto jednotek a jejich vozidel, dospějeme až k aktuálnímu vrcholu vozidlových platforem speciálních sil – rodině vozidel Z společnosti ELTA.

V první světové válce australská motorizovaná jednotka Light Car Patrol i britská armáda nasadily upravená užitková vozidla pro operace v Levantě a na Západní Sahaře. Ale teprve za druhé světové války se vozidla pro speciální mise skutečně prosadila. Pod vlivem zkušeností z předchozího celosvětového konfliktu vyrazila britská skupina LRDG (Long-Range Desert Group) do rozsáhlých oblastí Západní Sahary s 1,5tunovými nákladními automobily Chevrolet, které byly výrazně upraveny pro použití v poušti. Velitelskými vozidly byly 3/4tunové nákladní automobily Ford, později nahrazené Jeepy Willys. Ty používal také slavný útvar SAS, který stejně jako LRDG navždy ovlivnil speciální jednotky po celém světě, včetně Blízkého východu.

Se vznikem státu Izrael v roce 1948 se malý národ ocitl v zoufalém boji o přežití na všech frontách. Izraelci byli v nevýhodě kvůli omezeným lidským zdrojům a nedostatečnému vybavení, a proto se přiklonili k agresivní taktice, která měla tyto nevýhody kompenzovat. Inspirováni výkony LRDG a SAS, založili jednotku zvláštních operací „Samsonovy lišky“ (název byl převzat z biblického příběhu, Kniha Soudců 15:4), která měla sloužit v pouštním terénu jižní fronty. Jednotka používala druhoválečné džípy a plnila řadu průzkumných a bojových úkolů.

Koncepci rychlých a pohyblivých vozidel speciálních sil praktikují izraelské obranné síly dodnes. V průběhu let byla upravena celá řada automobilních platforem, ať už pořízených v zahraničí nebo vyvinutých domácím průmyslem. Zatímco však požadavky izraelské armády byly i nadále hnací silou vývoje, ozbrojené síly nezůstaly ve svém hledání nejlepšího typu terénního vozu osamoceny. K tomuto úsilí se připojil veterán izraelských speciálních jednotek, závodník rallye a nezávislý konstruktér vozidel Ido Cohen.

Poté, co Ido v raném věku nedokončil školu, zahájil svou kariéru v automobilovém průmyslu a jeho úsilí za posledních 40 let, včetně účasti na mnoha extrémních terénních soutěžích, jako je například Rallye Paříž-Dakar, vyvrcholilo v konstrukci robustních, vysoce výkonných terénních vozidel Z-MAG a Z-D, které jsou výsledkem kreativního, technicky nadaného umu a desetiletí praktických zkušeností.

Díky robustnímu hnacímu ústrojí, chráněné podvozkové části, nízko položenému těžišti, vysoké světlé výšce a mimořádně velkým průměrům nízkotlakých pneumatik překonávají vozidla Z nejnáročnější terén se značným jízdním komfortem pro svou posádku. Vysokého poměru výkonu a hmotnosti (což představuje další důležitý faktor mobility vozidel) je dosaženo odlehčením podvozku a instalací tichých, výkonných motorů. Ty jsou propojeny s automatickými převodovkami překonstruovanými pro snadnou obsluhu a údržbu. Celková konstrukce vozidel řady Z zabezpečuje výjimečnou užitečnou hmotnost, která se rovná téměř prázdné hmotnosti každého modelu.

Asi nejvýjimečnějším rysem vozů rodiny Z je však pečlivě navržený systém odpružení. Unikátní odpružení, které je připevněné k robustní a tuhé skořepinové karoserii, nabízí díky své vysoce propracované geometrii výjimečný jízdní komfort, stabilitu a mobilitu – ať už se jedná o přejezdy kamenitým či hornatým terénem, písečnými dunami, bažinami nebo brodění. Odpružení, jež bylo vyvinuto na základě zkušeností z extrémních terénních vytrvalostních závodů, nabízí téměř metrový rozsah a je z velké části zodpovědné za působivé jízdní vlastnosti rodiny vozidel Z. Ta mají světlou výšku podvozku 530 mm (a 380 mm pod nápravou), přední nájezdový úhel 90º, zadní nájezdový úhel 48º, zvládají boční náklon 60 %, stoupání 100 %, překonávají 0,5 m vysoké horizontální překážky, přejíždějí 0,8 m široké příkopy a dokáží brodit vodní překážky.

Působivé výkony typu Z-D v kategorii vojenských automobilů nezůstaly bez povšimnutí. V roce 2020 zařadila pozemní divize firmy Israel Aerospace Industries ELTA vozidla rodiny Z do svého nabídkového katalogu. Díky vlastnímu předchozímu vývoji pozemní techniky, mj. lehkých obrněných vozů RBY a RAM, si výrobce uvědomil, že vozidla Z představují ideální platformu pro instalaci senzorů a jiných systémů, které společnost Israel Aerospace Industries ELTA vyrábí pro izraelskou armádu a další vojenské, polovojenské a pohraniční jednotky po celém světě.

Kompaktní radary, senzory SIGINT, pokročilé spojovací vybavení s možností přenosu obrazu v reálném čase, senzory pro lokalizaci zdroje nepřátelské palby a další přístroje umožňují společnosti ELTA vybavit rodinu automobilů Z schopnostmi, jež dalece přesahují dosavadní možnosti obdobných strojů v této kategorii, a vytvořit tak vysoce efektivní rychlé průzkumné vozidlo. Na Z-MAG lze například namontovat pokročilou dálkově ovládanou zbraňovou stanici od společnosti ELTA, kompatibilní s řadou dostupných průzkumných čidel včetně radiolokátoru, elektrooptické pozorovací aparatury a senzorů pro detekci nepřátelské palby Othello ELO-5220. Osádka vozu Z-MAG může také za jízdy používat protidronový rušič ELI-4030 Drone Guard. Tento účinný systém v sobě integruje 3D radar, COMINT i elektrooptické senzory a má díky své vícevrstvé konfiguraci schopnost jak „hard-kill“, tak „soft-kill“ při detekci, rozpoznávání a neutralizaci nepřátelských dronů.

Vozidla rodiny Z navazují na dědictví, které sahá až k prvotním vozidlům používaným speciálními jednotkami v minulosti, avšak jejich výkon je takový, jaký si v dobách minulých nikdo nedokázal ani představit. Při integraci s řadou pokročilých senzorů a systémů firmy ELTA přesahují hranici mezi evolučním designem a revolucí v oblasti lehkých průzkumných vozů.

Foto: IAI ELTA

Knižné novinky