Česť nielen v názve útvaru

Už šesťkrát príslušníci 1. roty Čestnej stráže OS SR - VePBA zorganizovali zbierku pod krédom „Kolektív spraví viac ako jednotlivec“. V netradičnom čase a mieste spôsobenom pandémiou malá skupina príslušníkov 1. roty ČS OS SR odovzdala symbolický šek a drobnú pozornosť pred vojenským útvarom vo Vajnoroch.

Obdarovanou je rodina z Rače, na ktorú dostali kontakt z mestského úradu v Rači od pani Štetinovej. Rodina má tri deti, z toho dvaja mladší chlapci trpia autizmom. Mama, bývalá zdravotná sestra, toho času už nezamestnaná, sa na plný úväzok venuje svojim deťom.

Stretnutie prebehlo v milej atmosfére. Pri lúčení boli všetci dojatí. Rodina srdečne poďakovala všetkým, ktorí sa na zbierke podieľali. Ostáva nám iba veriť, že im darček pomôže a aspoň trošku zlepší ich neľahký životný osud.

Text: rtm. Michal Holbík
Foto: 1. rota Čestnej stráže Ozbrojených síl SR

Knižné novinky