Zasedání Vojenského výboru NATO v Bruselu

Ve dnech 12. až 13. ledna se náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata zúčastnil videokonference Vojenského výboru NATO. Hlavními tématy byly adaptace velitelské struktury a struktury sil, příprava strategických a koncepčních dokumentů a vojenská spolupráce s Ukrajinou a Gruzií. Videokonferenci řídil předseda Vojenského výboru NATO admirál Rob Bauer.

V úvodu jednal Vojenský výbor o pokračující adaptaci velitelské struktury NATO a struktuře sil na nové podmínky, aby Aliance dokázala čelit stávajícím i novým bezpečnostním hrozbám a výzvám.

„V příštích dvaceti létech dojde k nástupu inteligentních technologií. Informace z oblasti vědy a technologií budou v budoucnu klíčové pro přípravu Aliance na nové výzvy a udržení technologického náskoku NATO,“ zhodnotil armádní generál Aleš Opata.

Dalším bodem programu byl stav strategických dokumentů. Koncepce válčení NATO (NATO Warfighting Capstone Concept – NWCC) popisuje předpokládaný vývoj operačního prostředí, identifikuje rizika a definuje priority výstavby obranných schopností. Cílem koncepce Multi – Domain Operations (MDO) je sladění všech domén (na souši, ve vzduchu, na moři, v kyberprostoru a vesmíru). Mezi klíčové oblasti patří vesmír, kyberprostor a digitální systém.

V roce 2019 prohlásilo NATO vesmír za další operační doménu, nezbytnou pro alianční operace, mise a aktivity. O rok později vzniklo v Ramsteinu vesmírné centrum (NATO Space Centre). Naše armáda obsadí jednu pozici odborníka na oblast elektro-magnetického spektra.

Generálové diskutovali o doporučeních do Nové strategické koncepce 2030, která reaguje na změny ve strategicko-bezpečnostním prostředí a soustřeďuje se především na kyberprostor, vesmír, klimatické změny, mezinárodní terorismus, činnost Ruska a vliv Číny.

Významnou oblastí byla spolupráce s Ukrajinou a Gruzií, a to s ohledem na vývoj bezpečnostní situace, zejména v posilování vojenských schopností a zapojení do aliančních aktivit. Spolupráce České republiky s Gruzií je zaměřena na oblast výcviku, Vojenské policie, logistiky a vojenského zdravotnictví. Gruzie je také členem Mnohonárodního logistického koordinačního centra MLCC, které sídlí v ČR. V roce 2022 je plánováno zapojení našich jednotek do spojeneckého cvičení na území Gruzie.

V závěru byly shrnuty hlavní výstupy z jednotlivých agend a vydána doporučení pro nadcházející jednání ministrů obrany v únoru 2022. Další zasedání Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníků generálních štábů se uskuteční v květnu v Bruselu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Vlastimila Cyprisová, Armáda ČR /r
Foto: NATO

Související článek:
Náčelník Generálneho štábu na rokovaní vojenského výboru NATO v Bruseli

Knižné novinky