Operácia Zuzana 2021 preverila delostrelcov

Dňom 27. novembra 2021 začal takmer 1300-kilometrový cestný presun rotujúcej palebnej batérie 21. samohybného delostreleckého oddielu Michalovce, ktorá týmto dňom odišla plniť svoje záväzky v rámci vojenskej operácie Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku (ďalej len eFP).

Cestným presunom novo zavedených 155mm samohybných kanónových húfnic Zuzana 2 na trase Michalovce – Orzysz (Poľsko) – Marijampole (Litva), ktorý bude ďalej pokračovať až do priestoru operácie Adaži (Lotyšsko) sa začalo nasadenie palebnej batérie (ÚZ Korda 21), ktorá bude nasledujúcich šesť mesiacov plniť záväzky kolektívnej obrany NATO.

Veliteľom presunu a riadiacim súčinnostného výcviku je súčasný veliteľ oddielu shdo Michalovce podplukovník Marek Uchaľ. Novým veliteľom slovenského kontingentu v Lotyšsku bude náčelník štábu shdo major Peter Jankaj.

Okrem presunu, ktorý bude ďalej prebiehať do 2. decembra, si mali príslušníci rotujúcej batérie možnosť preveriť svoje spôsobilosti v rámci súčinnostného výcviku s delostreleckou jednotkou 15. mechanizovanej brigády Ozbrojených síl Poľskej republiky vo výcvikovom priestore Orzysz (Poľsko) v termíne 29. a 30. novembra 2021.

Inšpekciu výcviku delostreleckých jednotiek Slovenska, Poľska a USA vykonali veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Ivan Pach spoločne s veliteľom 2. mechanizovanej brigády brigádnym generálom Slavomírom Verčimákom priamo vo výcvikovom priestore Orzysz 15. mechanizovanej brigády OS Poľska.

Generálmajor Pach k presunu a výcviku uviedol nasledovné: „Operačný presun a spoločný výcvik s delostreleckými jednotkami OS Poľska a USA potvrdili výsledok hodnotenia CREVAL. Jednotka je plne spôsobilá vykonať presun do priestoru operácie a v krátkom čase sa integrovať do operačnej zostavy nielen v eFP v Lotyšsku a splniť stanovené úlohy. Môžem byť právom spokojný s dosiahnutými výsledkami tu v Poľsku a verím, že v Lotyšsku sa vysoká profesionalita slovenských delostrelcov iba potvrdí.“

Účel súčinnostného výcviku – poskytnutie účinnej palebnej podpory pre manévrové jednotky, ako aj ciele – upevnenie praktických návykov v streľbe a riadení paľby v medzinárodnom prostredí, precvičenie činnosti obslúh s novým zbraňovým systémom Zuzana 2, preverenie zladenosti a plnenia palebných úloh ostrou paľbou, boli teda splnené.

Veliteľ 2. mechanizovanej brigády, pod ktorého velenie delostrelci spadajú zdôraznil: „Historicky prvý takýto presun delostrelcov z Michaloviec v novodobej histórii OS SR dokonale preveril príslušníkov shdo, ako aj veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády. Skutočná hodnota tejto aktivity je, že čo sa naplánovalo, sa aj uskutočnilo. Vyžadovalo to značnú zodpovednosť a profesionalitu všetkých, ktorí sa na tom podieľali. Nepreverili sa však len schopnosti ľudí, ale aj techniky. Ak to všetko zosumarizujem, tak spôsobilosti príslušníkov 2. mb sa opäť posunuli dopredu a získané poznatky určite prispejú k ďalšiemu rozvoju všetkých príslušníkov shdo a veliteľstva 2. mb.“

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /red

Súvisiaci článok:
Súčinnostný výcvik delostrelcov v Poľsku

Knižné novinky