Vedenie bojových vozidiel 22. mpr Michalovce

Prakticky výcvik vo vedení bojových vozidiel BVP-1 a OT-90 na tému: „Vedenie vozidla v zložitých terénnych podmienkach a technika ovládania vozidla“ riadil v dňoch 22. a 23. novembra veliteľ roty bojovej podpory nadporučík Alexander Bugyi.

Výcvik, ktorého sa zúčastnili vodiči špeciálnych vozidiel 22.mechanizovaného práporu v Michalovciach, bol vykonaný na cvičisku vedenia bojových vozidiel vo vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou. Náročné poveternostné podmienky, ktoré sa podobali podmienkam bojovej činnosti, preverili všetkých zúčastnených.

Ako pomocné pracovisko, bola vykonaná príprava vozidla na prekonávanie vodnej prekážky, hlavné zásady pri plavbe a ošetrenie vozidla po plavbe.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: npor. Ing. Alexander Bugyi, 22. mechanizovaný prápor 2. mechanizovanej brigády Michalovce, Ozbrojené sily SR /red

Knižné novinky