Strelecká príprava príslušníkov

roty bojovej podpory 22. mpr Michalovce


Dňa 10. novembra 2021 vykonali príslušníci roty bojovej podpory 22. mechanizovaného práporu v priestoroch Posádkovej strelnice Poruba pod Vihorlatom zamestnanie zo streleckej prípravy z ručných zbraní.

Počas tohto cvičenia boli rozvinuté 4 strelecké a 2 pomocné pracoviská. Na pomocných pracoviskách si cvičiaci preverili svoje zručnosti v ovládaní pridelených zbraní na nácviku Weapon handling-u a náuky o zbraniach a strelive, napríklad pri rozoberaní a skladaní ručných zbraní roty a určení takticko-technických údajov.

Na pracovisku, ktoré riadil slobodník Erik Hunčár si ostreľovači prieskumnej čaty preverili svoje strelecké majstrovstvo z ostreľovacej pušky SVD. Zbrane ako samopal vz.58, samopal vz.61 a pištoľ CZ P-09 sa poriadne zohriali pri plnení cvičení rýchlej pudovej streľby v krátkom časovom limite na bojové terče. Netradičné a zaujímavé bolo aj pracovisko, na ktorom sa strieľalo z malokalibrovky ZKM-451, ktoré riadili desiatnik Bako a desiatnik Váhovič.

Medzi najlepších strelcov na tomto zamestnaní patrili slobodník Stopka, slobodník Ivanov a vojak 2 stupňa Pisarík, ktorý je na rote iba od 1. novembra 2021.

Podľa slov všetkých riadiacich, ale aj veliteľa rbp nadporučíka Alexandra Bugyiho, zamestnanie splnilo stanovené ciele a taktiež je vidieť neustále zlepšovanie, čo sa týka presnosti streľby a činnosti na povelovú techniku.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: npor. Ing. Alexander Bugyi, 22. mechanizovaný prápor 2. mechanizovanej brigády Michalovce, Ozbrojené sily SR /red

Knižné novinky