Vstupný odborný kurz pre príslušníkov VP

V priestoroch Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek sa v dňoch od 23. augusta do 19. novembra 2021 konal vstupný odborný kurz, určený pre novoprijatých príslušníkov Vojenskej polície.

Základným cieľom kurzu bolo osvojenie si vedomostí, zručností, návykov, spôsobilostí a kompetencií potrebných pre kvalifikovaný výkon činnosti vojenského policajta. Frekventanti prešli základným výcvikom, odbornou prípravou, ktorá bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Počas kurzu sa absolventi zúčastnili praxe priamo v policajnom výkone na Oddeleniach policajného výkonu.

Vstupný odborný kurz Vojenskej polície bol ukončený záverečnými skúškami, ktoré pozostávali z písomného testu a ústnej skúšky.

Za účasti hlavných funkcionárov Vojenskej polície bolo dňa 19. novembra 2021 vykonané slávnostné vyradenie. Riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Valentín Cebo udelil najlepším absolventom - kpt. JUDr. Erikovi Vozárovi, kpt. Mgr. Jurajovi Bartolenovi a des. Bc. Marekovi Kolesárovi písomnú pochvalu a pamätnú mincu Vojenskej polície.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky