VePBA v procese organizačných zmien

Proces organizačných zmien v Ozbrojených silách Slovenskej republiky je neustále prebiehajúci proces za účelom optimalizácie štruktúr útvarov a zariadení v nadväznosti na štruktúru a optimalizáciu procesov velenia a riadenia. V tomto roku zmeny neobišli ani Veliteľstvo posádky Bratislava.

Dňom 1. decembra 2021 bude uskutočnená zmena štruktúry veliteľstva prepodriadením roty podpory velenia GŠ OS SR pod Úrad logistického zabezpečenia Trenčín, ktorý sa uvedeným dňom transformuje na 4. pluk logistiky.

Pri tejto príležitosti sa konal dňa 23. novembra. 2021 v priestoroch roty podpory velenia GŠ OS SR v Duklianskych kasárňach slávnostný akt podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí medzi veliteľmi súčastí.

Za veliteľstvo posádky Bratislava protokol podpísal odovzdávajúci veliteľ plukovník Miloslav Arnold, za Úrad logistického zabezpečenia Trenčín preberajúci plukovník Peter Masár.

Príslušníkom roty podpory velenia GŠ OS SR v novej štruktúre prajeme mnoho pracovných aj osobných úspechov a spokojnosť nového velenia s nasadením pri plnení stanovených úloh.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Marian Holík, Veliteľstvo posádky Bratislava, Ozbrojené sily SR /red

Knižné novinky