Privítanie nových príslušníkov

Čestnej stráže prezidenta SR


Dňa 11. októbra veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Branislav Vavrinec privítal v Sieni cti a slávy nových príslušníkov ČS PSR, ktorí k nám prišli z prípravnej štátnej služby.

Veliteľ ČS PSR predstavil novým profesionálnym vojakom hlavné úlohy, ktoré Čestná stráž prezidenta SR plní v rámci protokolárnych úloh. Oboznámil ich s podmienkami výkonu služby ČS PSR, vševojskovou a odbornou prípravou. V začiatkom je to najmä sústredený výcvik, ktorí musia absolvovať profesionálny vojaci po príchode na útvar a je ukončený kontrolným cvičením.

V Sieni cti a slávy si mohli prezrieť výstroj a výzbroj, ktorú používame pri reprezentácii a výcviku.

Novým príslušníkom ČS PSR prajeme veľa úspechov v ich novej kariére profesionálneho vojaka.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: kpt. Ing. Andrea Šantorová /r
Foto: slob. Miroslav Zjan, Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky