Minister Naď sa zúčastnil na otvorení

výstavy inovatívnych technológií v oblasti EOD


V priestoroch bratislavského výstaviska sa dnes začal 6. ročník odborného podujatia „NATO EOD Demonstrations and Trials“, ktoré sa zameriava na prezentáciu spôsobilostí v oblasti EOD (likvidácia výbušných prostriedkov).

Na otvorení výstavy s témou „Vplyv technologických inovácií na budúce a s nimi súvisiace spôsobilosti EOD“ sa zúčastnil minister obrany SR Jaroslav Naď a tiež zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR genpor. Ľubomír Svoboda.

„Slovensko je v oblasti EOD dlhodobo rešpektovaným spojencom a partnerom. Naši profesionálni vojaci majú v tomto smere nezastupiteľné miesto, čo potvrdzuje aj fakt, že od roku 2004 je SR vedúcou krajinou pre túto oblasť v rámci NATO,“ vyzdvihol minister obrany s tým, že rezort obrany má záujem podporovať rozvoj moderných technológií a zlepšovať postupy v boji proti výbušným hrozbám.

Šéf rezortu obrany zároveň ocenil medzinárodný rozmer podujatia, na ktorom sa spolu s organizátorom - Centrom výnimočnosti pre oblasť EOD (NATO EOD COE) v Trenčíne podieľajú aj ďalšie štyri centrá výnimočnosti z Českej republiky, Nemecka, Španielska a Turecka.

Počas 13. a 14. októbra 2021 budú v rámci „NATO EOD Demonstrations and Trials“ predstavené viaceré nové technológie a trendy v oblasti EOD, ako aj boja proti improvizovaným výbušným systémom (IED). Okrem toho si návštevníci z radov odbornej komunity budú môcť pozrieť statické i dynamické ukážky techniky a zariadení a vypočuť odborné prednášky špecialistov v rámci tematickej konferencie.

Prezentovať sa bude celkovo 36 vystavovateľov zo 17 krajín sveta, pričom podujatie počíta s viac ako 270 návštevníkmi z 28 rôznych krajín.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Knižné novinky