Společnost ČEPS ocenila vojáky

za přínos při zajištění přenosové soustavy


Za přínos při ochraně národní kritické infrastruktury ocenila společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) v úterý 12. října 2021 v Míčovně Pražského hradu pracovníky orgánů veřejné správy, samosprávy, příslušníky Armády ČR a složek integrovaného záchranného systému.

Představenstvo společnosti, která zajišťuje spolehlivý provoz přenosové soustavy a přenos elektrické energie z místa výroby do místa spotřeby, předalo oceněným medaile Za zásluhy o bezpečnost ČEPS. Za Armádu České republiky se slavnostního aktu zúčastnil ředitel Sekce plánování schopností MO ČR generálmajor Miloslav Lafek, který současně obdržel ocenění nejvyšší - zlatou medaili (první stupeň).

„Cvičení na objektech kritické infrastruktury ČEPSu jsou pro Armádu České republiky důležitou prověrkou jejích schopností a dovedností. Ani v době pandemie, kdy jsme nepřetržitě pracovali v nemocnicích, odběrových týmech nebo domovech seniorů, jsme tedy nezanedbali základní úkol armády - tím je příprava na obranu státu,“ zhodnotil generálmajor Miloslav Lafek ve svém projevu a poděkoval za sebe i oceněné vojáky k udělení vyznamenání, kterého si velmi váží.

Druhým stupněm (stříbrnou medailí) byli oceněni plukovník Petr Potyka, ředitel Krajského vojenského velitelství Zlín a praporčík Jiří Bizzarri, starší pracovník štábu Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem. Stejným vyznamenání se může pyšnit plukovník v záloze Jaroslav Skalník, vedoucí oddělení odvodního řízení Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj, který byl oceněn za přínos při řešení pandemické situace, zejména v rámci provozu pražského očkovacího centra.

Bronzovou medaili (třetí stupeň) získali kapitán Martin Petr, vedoucí starší důstojník Krajského vojenského velitelství České Budějovice a nadporučík Ladislav Janda, zástupce velitele pěší roty AZ při Krajském vojenském velitelství České Budějovice.

Vojáci z povolání byli oceněni za podíl na plánování, přípravě a realizaci součinnostních cvičení, zejména Hradby, sérií Safeguard a dalších, a to v letech 2019 až 2021. Vyznamenaní záložníci projevili mimořádnou připravenost a vycvičenost při ochraně objektů kritické infrastruktury.

Společnost ČEPS, a.s. je výhradním provozovatelem přenosové soustavy (PPS) v České republice.

Jako PPS vykonává svou funkci na základě licence na přenos elektřiny, který probíhá na napěťových hladinách 110 kV, 220 kV a 400 kV, udělené Energetickým regulačním úřadem dle Energetického zákona.

Celkově ČEPS, a.s. obhospodařuje 41 rozvoden se 71 transformátory a elektrická vedení o celkové délce 5503 km.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: pplk. Vlastimila Cyprisová, Armáda ČR /r

Knižné novinky