Kurz třetího věku na UO zahájen

Po roční přestávce způsobené epidemií koronaviru byl v pondělí 11. října 2021 na Klubu Univerzity obrany zahájen další ročník Kurzu třetího věku, určený pro vzdělávání seniorů v oblasti bezpečnosti a obrany státu, vojenství, vojenské vědy, umění, zdraví a životního stylu.

Letošní cyklus odborných přednášek zahájil garant Kurzu třetího věku, prorektor Univerzity obrany pro vzdělávání a záležitosti studentů plukovník doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D., který přivítal všechny účastníky na úvod první přednášky. Prorektor Hrůza ocenil velký zájem o přednášky kurzu a vyjádřil předpoklad, že se počet účastníků během letošního ročníku bude dále zvyšovat. Současně vyzval účastníky k aktivnímu zapojení do tvorby přednášených témat tak, aby lépe odpovídaly jejich zájmu. Dále poděkoval doc. Jaroslavu Kalousovi, který od roku 2006 do loňského roku obětavě pracoval jako administrátor kurzu.

Přenášky kurzu probíhají opět každé druhé pondělí od 14 hodin v Klubu Univerzity obrany v Šumavské ulici formou volně navazujících přednášek, které tvoří logické celky k daným tématům. První přednášku na téma „Podoba nestátního neziskového sektoru v ČR a jeho specifika," přednesl Ing. Vojtěch Müllner z katedry řízení zdrojů Fakulty vojenského leadershipu. V zimní a letním semestru je plánováno po osmi přednáškách, např. Souvislosti práce válečného zpravodaje, Stav technologií dálkového průzkumu Země a využití družicových snímků v oblasti obrany a bezpečnosti, Genetické inženýrství naděje nebo hrozba? nebo Kybernetické útoky a jejich ekonomické dopady.

Vedle vzdělávacího efektu je důležitým faktorem kurzu motivace jejich účastníků v seniorském věku k vyšší sociální aktivitě a zapojení do společenských projektů. Kurz je určen jak pro bývalé vojenské a civilní pracovníky armády, tak pro nejširší veřejnost. Kurz třetího věku mohou zájemci navštěvovat zdarma a při splnění sedmdesátiprocentní účasti obdrží certifikát o jeho absolvování.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Vladimír Šidla, Univerzita obrany /red

Knižné novinky