7. ročník Memoriálu kapitána Edmunda Makovníka

Po ročnej prestávke sa v priestoroch kasárni SNP vo Zvolene opäť konal ďalší ročník Memoriálu kapitána Edmunda Makovníka, za účasti piatich súťažných družstiev z podriadených jednotiek brigády riadenia vzdušných operácií.

Súťaž spočívala v preverení 4-členných tímov zo základných bojových zručností vojaka. V úvodnom príhovore veliteľ zvolenskej brigády plukovník Miroslav Mišovic vyzdvihol odkaz kapitána Edmunda Makovníka a všetkým zúčastneným tímom poprial veľa úspechov v tejto fyzicky a psychicky náročnej súťaži.

Jednotlivé družstvá boli počas súťaže preverené z taktickej streľby, z teoretických a praktických znalostí v oblasti ženijnej, spojovacej, a RCHBO prípravy či vojenského vodcovstva. Súťažné tímy museli tiež poskytnúť prvú pomoc a ich fyzickú prípravu preverila prekážková dráha doplnená o presun raneného na nosidlách.

Plukovník Mišovic na záver súťaže odovzdal ocenenia družstvu OPCEN, ktoré skončilo na treťom mieste, diplomy za druhé miesto si prevzal tím z práporu rádiolokačného prieskumu – Stred, zložený z príslušníkov 4. roty Močiar a putovný pohár za prvé miesto si prevzali príslušníci roty podpory velenia VzS. Aj tento ročník Memoriálu kapitána Edmunda Makovníka sa uskutočnil vďaka podpore Vojenskej podpornej nadácie.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Brigáda riadenia vzdušných operácií Zvolen, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky