Základným vojenským výcvikom prešlo takmer

300 budúcich profesionálnych vojakov


Základný vojenský výcvik pre čakateľov prípravnej štátnej služby, kadetov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a absolventov civilných vysokých škôl dnes v priestoroch martinskej Základne výcviku a mobilizačného doplňovania ukončilo slávnostnou prísahou celkovo 292 čakateľov a kadetov, z toho 55 žien.

„Počas siedmich týždňov intenzívneho základného výcviku ste sa postupne menili na pripravených strelcov a taktikov. Okrem vedomostí a praktických zručností potrebných pre výkon štátnej služby profesionálnych vojačiek a vojakov vám však 257 hodín výcviku pod vedením skúsených odborníkov dalo tiež morálny rozmer súdržnosti vojenskej rodiny a budúcnosti v nej,“ vyzdvihol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Zároveň zaželal budúcim vojačkám a vojakom veľa síl a úspechov v napĺňaní vojenskej prísahy. „Jej zložením pre vás začína služba vlasti a jej občanom v pravom slova zmysle – nech vám preto slová tohto najväčšieho morálneho sľubu pripomínajú oddanosť princípom a pomáhajú pri plnení vašich služobných úloh,“ dodal.

Po ukončení základného vojenského výcviku čaká tri skupiny jeho absolventov ďalší postup v kariére v rámci Ozbrojených síl SR. Celkovo 181 kadetov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika bude pokračovať v štúdiu, jedenásti absolventi civilných vysokých škôl nastúpia po absolvovaní dôstojníckeho kurzu do útvarov ako dôstojníci v hodnosti poručík a stovka čakateľov nastúpi do ďalších odborných výcvikov podľa svojho zaradenia. Následne po ich absolvovaní nastúpia podľa vojenských odborností a špecializácií k útvarom na predurčené funkcie.

Z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie sa slávnostná vojenská prísaha čakateľov a kadetov uskutočnila bez prítomnosti verejnosti. Tá mohla živý prenos z podujatia sledovať na stránke Ozbrojených síl SR na sociálnej sieti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Ivan Kelement – MO SR

Súvisiaci článok:
Vojenská prísaha v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin

Knižné novinky