Univerzita obrany spolupořádá

kodifikační kurz pro manažery a logistiky


Od 13. do 24. září pořádají Národní kodifikační úřad Česka a Univerzita obrany již 5. ročník NCS College. Tento mezinárodní „Kodifikační kurz pro manažery a logistiky" probíhá letos z důvodů zdravotní bezpečnosti v on-line formě.

Během předcházejících čtyř ročníků absolvovalo kurzy NCS College v Brně se závěrečným certifikátem rektora Univerzity obrany více než 100 studentů z celého světa včetně Česka. Kromě objasnění zásadních katalogizačních procesů a jejich souvztažností s vojenskou logistikou je agenda kurzu zaměřena na praktický kodifikační výcvik na reálném softwaru a na objasnění modernizačního projektu NATO Data Exchange Redesign (NDER), při jehož vývoji a implementaci sehrává významnou a aktivní úlohu brněnská společnost AURA, která je v současnosti největším českým exportérem vojenských logistických informačních systémů.

Jako tradičně i letos jsou hlavními moderátory a lektory NCS College významní světoví kodifikátoři, kteří v minulosti zastávali pozice šéfů Národních kodifikačních úřadů či působili jako předseda nejvyššího kodifikačního orgánu NATO – aliančního výboru AC/135.

Text: Viktor Sliva
Foto: Univerzita obrany

Knižné novinky