Cvičení Czech Lion zahájeno:

prověří velení na tisícovce vojáků


Nástupem jednotek bylo včera odpoledne v přáslavických kasárnách oficiálně zahájeno největší cvičení pozemních sil letošního roku Czech Lion 2021.

Účastní se jej přibližně tisícovka vojáků především ze 7. mechanizované brigády a Velitelství pozemních sil, s více než 200 kusy vojenské techniky včetně bojových vozidel a tanků. Odehrávat se bude na Libavé a v Centru simulačních a trenažérových technologií v Brně a vedle zmíněných jednotek jsou do něj zapojeny ženisté, dělostřelci, logistici a příslušníci dalších prvků Armády České republiky.

„Tento a další týden cvičení jsou vyústěním prakticky jednoho roku příprav, plánování a mnoha hodin náročné štábní práce,“ shrnul v úvodu nástupu velitel pozemních sil generálmajor Ladislav Jung. „Brigáda provedla souběžné plánování štábu brigády s prvky brigádního úkolového uskupení, včetně účasti zahraničních partnerů. A to nejen doma, ale i v zahraničí za podpory mnohonárodní divize v polském Elblagu, což na všechny zúčastněné kladlo vysoké nároky. Musím uznat, že nejen štáb, ale i příslušníci prvků bojové podpory a bojového zabezpečení odvedli velmi dobrou práci,“ doplnil a poděkoval zástupce velitele 7. mechanizované brigády plukovník Petr Blecha.

I když budou Libavou burácet motory těžké techniky a mechanizované jednotky reálně procvičovat odražení útoku nepřítele, jedná se především o tzv. velitelsko-štábní cvičení. To prověří schopnosti velitelů a štábů velet podřízeným jednotkám bojového uskupení, společně plánovat a řídit boj a pružně reagovat na vývoj situace na bojišti. Hlavní dějství cvičení je tak přeneseno na jednotlivá hlavní místa velení 7. brigádního úkolového uskupení a Velitelství pozemních sil a ve vojenském újezdu je jich zřízeno hned několik.

Maskované stany i moderní technologie

Hlavní místo velení obecně představuje stálé pracoviště velitele a jeho štábu, z nějž velí podřízeným vojskům během operace. Pracují zde rovněž styční důstojníci od nadřízeného, podřízených, sousedů a spolupůsobících vojsk.

S výstavbou jednotlivých míst velení se začalo už minulý týden. Do vybraných prostor zamířila spojovací technika na kolových i pásových podvozcích, navozil se potřebný materiál a podle detailně zpracovaných schémat se začaly budovat jednotlivé části, včetně vnitřního vybavení pracovišť. Místa velení cvičení Czech Lion jsou od té doby nepřetržitě střežena.

Zvenčí to tak sice nepůsobí, ale to nejdůležitější se odehrává právě ve stanech pod maskovacími sítěmi. Zde se nepřetržitě shromažďují a vyhodnocují aktuální informace z prostoru operací, odhaduje se budoucí vývoj a pravděpodobné kroky nepřítele, rozhoduje o vlastní činnosti a řídí vlastní síly. Cvičení k tomu podobně jako v roce 2019 plně využívá počítačovou podporu a simulaci, které zabezpečuje Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno. To má k dispozici standardizovanou aplikaci NATO, umožňující vytvořit věrnou virtuální realitu bojiště, v níž mohou velitelé a štáby v koaličním kontextu řídit obranné i útočné operace opravdu komplexně.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: mjr. Ladislav Kabát, Armáda ČR

Knižné novinky