Vláda ČR posvětila nákup houfnic Caesar

V pondělí 13. září informoval ministr obrany Lubomír Metnar Vládu České republiky o materiálu týkajícím se akvizice moderního dělostřeleckého systému Caesar od francouzské státní společnosti Nexter Systems. Ten ve výzbroji Armády ČR nahradí technicky a morálně zastaralé houfnice Dana původní čs. výroby ze 70. let.

Na základě připravovaného smluvního vztahu bude do výzbroje AČR v létech 2024 až 2026 zavedeno celkem 52 nových samohybných houfnic Caesar ráže 155 mm NATO.

První čtyři děla pro Armádu ČR budou kompletována ve Francii, zatímco zbývajících 48 kusů bude kompletováno českými podniky přímo v České republice. Těžké kolové podvozky Tatra se znakem náprav 8x8 a pancéřovou kabinou dodají společnosti českého holdingu CSG, které zároveň zajistí i vlastní kompletaci houfnic v ČR.

„Účast českého průmyslu na celkovém objemu dodávek pro nás byla zásadní od prvopočátku. A splněna bude v plném rozsahu ve výši 40 % hodnoty zakázky. Pro stát a armádu to znamená vysokou míru bezpečnosti dodávek, pro domácí průmysl pak skvělé nové příležitosti,“ uvedl ministr Metnar.

Ministerstvo obrany za 52 kusů nových kanonových houfnic celkem uhradí 7,04 mld. Kč bez DPH, tj. 8,5 mld. Kč včetně DPH. Ministerstvo tak v průběhu vyjednávání dosáhlo dohody o konečné ceně, která je o cca 1 mld. Kč nižší než u prvotní nabídky dodavatele.

Resort obrany přitom pořizuje kompletní dělostřelecký systém v rámci jedné smlouvy s jedním dodavatelem a v potřebném rozsahu podle konkrétních specifikací a potřeb AČR. To armádě umožní velmi rychlé zavedení nové techniky do výzbroje a tím i rychlé dosažení plných operačních schopností.

Dojednaná cena byla posouzena soudním znalcem. Je konečná a zahrnuje i náklady na nezbytné kontrolní a vojskové zkoušky, počáteční dodávky munice a souprav náhradních dílů, dodávku výcvikového trenažérového systému, výcvik specialistů a instruktorů AČR nebo nadstandardní dvouletou záruku, stejně jako vedlejší náklady související se zaváděním každé nové techniky do výzbroje armády.

Akvizici v pondělí 1. září 2021 schválilo Kolegium MO ČR. Očekává se, že podpis smlouvy mezi ministerstvem obrany a společností Nexter Systems se uskuteční ještě v průběhu měsíce září. Bližší informace ke klíčovému projektu modernizace dělostřelectva AČR ministerstvo představí k datu podpisu smlouvy.

Text: Petr Sýkora, tiskové oddělení MO ČR /red
Foto: Nexter Systems

Související čánek:
Moderní děla Caesar: Vyšší rychlost a účinnost střelby i široká škála munice

Knižné novinky