Štátny tajomník M. Majer sa poďakoval

indonézskej veľvyslankyni A. A. Asmady


Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer dnes v priestoroch rezortu obrany prijal veľvyslankyňu Indonézskej republiky na Slovensku Adiyatwidi Adiwoso Asmady. Pri príležitosti stretnutia pred ukončením jej viac ako štvorročného pôsobenia v SR jej poďakoval za prínos k všeobecnému rozvoju spolupráce medzi Slovenskou republikou a Indonézskou republikou.

„Slovensko a Indonézia majú tradíciu priateľských vzťahov a zdieľajú spoločné hodnoty, čo vytvára dobrú pôdu pre ďalší rozvoj našich vzťahov, a to aj v bezpečnostnej oblasti. V súčasnosti je v procese prípravy medzirezortná dohoda, ktorá sa zameria na spoluprácu v oblasti obrannej politiky a rozvoja ozbrojených síl, vzdelávania, výcviku a cvičení, ako aj na vojenskú technickú spoluprácu, obranný priemysel či napríklad vojenskú zdravotnú službu,“ priblížil štátny tajomník Marian Majer.

Štátny tajomník zároveň informoval veľvyslankyňu o aktivitách slovenských spoločností v Indonézii a upriamil pozornosť na možnosti ďalšieho rozvoja v obchodných vzťahoch oboch krajín, nielen v oblasti obrany. Počas stretnutia s veľvyslankyňou M. Majer ocenil indonézske členstvo v Bezpečnostnej rade OSN a jeho cielenie na udržanie mieru. Zablahoželal tiež k prijatiu rezolúcie BR o ženách v mierových operáciách a zdôraznil, že Slovensko, ako prispievateľ do mierových operácií, má záujem o vzájomné zdieľanie skúseností z tejto oblasti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ministerstvo obrany SR – KOd /r
Foto: Jakub Neubauer – MO SR

Knižné novinky