Komplexný štábny nácvik SOV

Spoločné operačné veliteľstvo Ozbrojených síl Slovenskej republiky, od svojho vzniku v apríli 2021, napreduje k postupnému dosiahnutiu plnej operačnej pripravenosti. Jedným z dôležitých krokov k naplneniu tohto cieľa bolo úspešne splniť úlohy komplexného štábneho nácviku veliteľstva, konaného od 07. do 10. septembra – ako jeden z podmienok k získaniu počiatočnej operačnej pripravenosti.

Keďže v hierarchii velenia a riadenia ozbrojených síl donedávna absentovala operačná úroveň, pre príslušníkov Spoločného operačného veliteľstva znamenal tento komplexný štábny nácvik novú výzvu. Už od vzniku veliteľstva bolo potrebné vytvárať nové stále operačné postupy zamerané na plánovanie operácií na operačnom stupni velenia, ktoré boli plne využité a preverené počas tohto nácviku. Štvordňový nácvik bol zameraný na proces vyhodnocovania možnosti vojenskej reakcie, s cieľom spracovať odporúčanie operačného veliteľa k strategickému hodnoteniu možností vojenskej reakcie v rámci odpovede na krízovú situáciu.

„Ďakujem všetkým profesionálnym vojakom veliteľstva za úspešné zvládnutie komplexného štábneho nácviku. Prvý krát bola aktivovaná skupina pre plánovanie spoločných operácií, preto jedným z hlavných cieľov bolo preveriť spracované plánovacie postupy v praxi. Je to prvý veľký krok nášho veliteľstva, ktorý bol nevyhnutný k dosiahnutiu počiatočnej operačnej pripravenosti. Som rád, že sa môžem oprieť o personál veliteľstva,“ uviedol náčelník štábu veliteľstva plukovník Róbert Kecső

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Spoločné operačné veliteľstvo Banská Bystrica, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky