ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

ENDEX cvičenia Slovenský štít 2022

Po dlhých týždňoch intenzívneho plánovania na operačnom a taktickom stupni, sa dňa 27. mája 2022 v priestoroch CV Lešť konal ENDEX nástup pri príležitosti ukončenia cvičenia Slovenský štít 2022. Cvičenie Slovenský štít 2022 preverilo spôsobilosti VaŠ 2.mb s vybranými podriadenými veliteľstvami a jednotkami a uskutočnilo sa za účasti príslušníkov veliteľstva MND-C (Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko), OS Maďarska, armády USA v Európe, príslušníkov Národnej gardy štátu Indiana a príslušníkov Armády ČR.

Čítať ďalej
  • 27.05. 2022
  • Pozemné sily OS SR

Medzinárodné vody budú v Baltskom mori strážiť

aj príslušníci špeciálneho tímu Vojenskej polície


Príslušníci Vojenskej polície budú oddnes v Baltskom mori v rámci operácie stálej námornej skupiny NATO (SNMG1) plniť na palube fregaty nemeckého námorníctva úlohy patrolovania.

Čítať ďalej
  • 26.05. 2022
  • Ministerstvo obrany SR

Sústredená príprava posádok vo Vajnoroch

V stredu 25. mája sa v priestoroch bratislavských kasární Vajnory uskutočnila Sústredená príprava správcov posádok OS SR. Cieľom zamestnania bolo objasniť a zjednotiť vykonávanie protokolárnych záležitostí v posádkach OS SR so zameraním na zabezpečenie vojenských smútočných aktov, pietnych aktov kladenia vencov ako aj činnosť počas vztyčovania a snímania vlajky SR.

Čítať ďalej
  • 26.05. 2022
  • VePBA

Vojáci 7. úu AČR Mali převzali operační úkol

Dne 23. května 2022 se vystřídali příslušníci 6. a 7. rotace úkolového uskupení Armády České republiky Mali v plnění operačního úkolu, který spočívá v ochraně velitelství Výcvikové mise Evropské unie (EUTM) v hlavním městě této africké země Bamaku a Výcvikového kempu ve městě Koulikoro (KTC).

Čítať ďalej
  • 26.05. 2022
  • Armáda ČR

Zástupca náčelníka gšt OS SR navštívil

Veliteľstvo posádky Bratislava


Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky – náčelník štábu generálmajor Peter Babiar poctil svojou návštevou v stredu 25. mája Veliteľstvo posádky Bratislava (VePBA).

Čítať ďalej
  • 26.05. 2022
  • VePBA
Naspäť 1 2 3 4 224 448 671 894

Knižné novinky