ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Čestná stráž OS SR prítomná na akte

skladania sľubu na Bratislavskom hrade


V reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu skladal vo štvrtok 1. decembra nový verejný ochranca práv, p. Róbert Dobrovodský, sľub do rúk predsedu Národnej rady SR, p. Borisa Kollára.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2022
  • VePBA

Veliteľ pozemných síl privítal v CV Lešť

predstaviteľov slovinských ozbrojených síl


Dňa 29. novembra 2022 veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Ivan Pach spoločne s veliteľom MN BG SVK plukovníkom Bujarekom privítali v priestoroch CV Lešť predstaviteľov slovinských ozbrojených síl.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2022
  • Pozemné sily OS SR

Odovzdanie ZaNKIS do pôsobnosti bsp

Dňa 30. novembra 2022 sa veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Ivan Pach zúčastnil na slávnostnom nástupe pri prepodriadení ZaNKIS z pôsobnosti pozemných síl do pôsobnosti Brigády spoločnej podpory (bsp) Trenčín.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2022
  • Pozemné sily OS SR

CZ PRES z pohledu transportu delegací

Všechny členské státy Evropské unie se na rotační bázi pravidelně střídají v šestiměsíčních předsednictvích v Radě Evropské unie. Úkolem předsednických států je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy mezi jednotlivými státy, ale také zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2022
  • Vojenská policie

Veliteľské zhromaždenie veliteľa

901. ženijného práporu


Dňa 15. novembra 2022 sa v priestoroch 91. ženijného pluku konalo veliteľské zhromaždenie veliteľa 901. ženijného práporu s určenými funkcionármi 901. ženijného práporu a účasťou pozvaných hostí.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2022
  • 91. žp
Naspäť 1 2 3 4 268 536 803 1070

Knižné novinky