AeroHobby

Jediný český a slovenský dvojmesačník pre športových i súkromných pilotov a priaznivcov športového i rekreačného lietania. Vychádza od roku 2004. Obsah: informácie o športových lietadlách, pilotoch a letiskách; reportáže z leteckých súťaží; údržbové seriály z leteckej praxe; pohľady do histórie športového lietania.

S elektřinou po trase inženýra Kašpara

Pardubice – Praha


Již v roce 2016 Martin Štěpánek pronesl: „Když jsme viděli, jakou mediální pozornost dostal loňský přelet průlivu La Manche elektroletem, což je nějakých padesát kilometrů, řekli jsme si, že to je vzdálenost, kterou zvládneme také, a to za finančních podmínek, jež budou pouhým nepatrným zlomkem ceny štědře dotovaného evropského stroje. Jsme v tomto druhu pohonu průkopníci a ti vždy posouvali mety dál. Proto jsme se rozhodli pro stokilometrovou vzdálenost, a co bychom to byli za Čechy, kdybychom nezopakovali let po trase inženýra Kašpara. Původní plán byl uskutečnit přelet u příležitosti Aviatické pouti 2016, ale nemáme potřebné akumulátory, proto přelet uskutečníme později, ale určitě poletíme.“

Čítať ďalej
  • 23.07. 2020
  • Petr Kolmann

Mistrovství ČR v přesném létání

Ve dnech 19. až 21. června letošního roku proběhlo na letišti v Mostě mistrovství ČR v přesném létání. Navzdory ne příliš příznivému počasí na Mostecku nepršelo a počasí bylo navigaci nakloněno.

Čítať ďalej
  • 21.07. 2020
  • Aeroklub ČR

Výroba sportovních letadel v Kunovicích

pokračuje v gesci Czech Aircraft Group


Letecký průmysl patří mezi nejvíce regulovaná odvětví na světě. Složitý proces ověřování je podmíněn řadou kritérií, včetně požadavku na počet vysoce kvalifikovaných pracovních míst či technologickou, vývojovou a výrobní kondici, kterou určují přidělené certifikace. Nové uspořádání společnosti si proto vyžádalo administrativní, výrobní a vývojové posuny, které dávají možnost rozšířit stávající obchodní model o nový segment trhu všeobecného letectví.

Čítať ďalej
  • 13.07. 2020
  • Czech Aircraft Group

Knižné novinky