Výroba sportovních letadel v Kunovicích

pokračuje v gesci Czech Aircraft Group


Letecký průmysl patří mezi nejvíce regulovaná odvětví na světě. Složitý proces ověřování je podmíněn řadou kritérií, včetně požadavku na počet vysoce kvalifikovaných pracovních míst či technologickou, vývojovou a výrobní kondici, kterou určují přidělené certifikace. Nové uspořádání společnosti si proto vyžádalo administrativní, výrobní a vývojové posuny, které dávají možnost rozšířit stávající obchodní model o nový segment trhu všeobecného letectví.

Společnost Czech Aircraft Group (CAG) úspěšně prošla řadou způsobilostních zkoušek, kterými se v leteckém průmyslu kvalifikovala jako plnohodnotný výrobce (tj. POA), stejně jako organizace vědecká a výzkumná (tj. DOA). Začíná tak psát novou kapitolu výroby sportovních letadel v Kunovicích. „S celkovým počtem přes 670 dosud vyrobených letadel patříme mezi přední české výrobce. Je to pro nás velký závazek do budoucna. Máme přitom globální ambice,“ uvedl Peter Kalás, jednatel společnosti CAG.

Zatímco kontrolu nad výrobními procesy získala skupina Czech Aircraft Group již loni, vývojový a konstrukční tým převzala až letos, a to ke dni 1. února 2020. Souběžně s tím získala certifikát pro vývojové organizace od European Union Aviation Safety Agency (EASA). „Stali jsme se tak naprosto plnohodnotným leteckým výrobcem, který disponuje všem potřebným včetně vývojového centra, jenž dokáže zabezpečit letovou způsobilost všech dosud vyrobených letadel, technickou podporu v provozu a samozřejmě dodávky náhradních dílů,“ upřesnil Peter Kalás.

Udělení certifikátu EASA předcházela žádost o oprávnění k letecké výrobě, která byla podána Úřadu pro civilní letectví České republiky. „Stalo se tak v červnu loňského roku. K 1. červnu 2019 jsme převzali pracovníky ve výrobě a podali žádost nejprve na český Úřad civilního letectví a následně na ten evropský. Audit prokázal naši výrobní způsobilost,“ konstatoval Peter Kalás, jednatel CAG.

Firma se nyní naplno pouští do realizace globální strategie, která předpokládá rozšíření portfolia produkce a služeb. Cílí přitom na komplexní řešení pro výcvik civilních pilotů. To předpokládá nejen úplnost výcvikové flotily od jednoho výrobce, ale také zcela nové pojetí přidružených služeb a údržby. Vyžádá si to vývoj nových typů letadel, simulátorů a služeb v oblasti on-line monitorování provozu, údržby a stavu letadel. „Chceme se posunout do vyšší výkonnostní ligy a rozšířit tím dosavadní obchodní model. Zjednodušeně řečeno, nyní nabízíme dvoumístná letadla, která slouží základnímu výcviku, a jejich údržbu. Pro uchopení celého výcvikového procesu ale potřebujeme postupně přijít s celou řadou výcvikových letadel tak, abychom byli schopni poskytnout produkty pro pokročilý výcvik. V rámci celého procesu zároveň potřebujeme nabídnout simulátory a další služby. Pod jednou střechou to přitom dnes umí jen několik málo výrobců na světě,“ vysvětluje Peter Kalás.

Za ambiciózním obchodním plánem proto stojí investice do vývoje, inovací a modernizace výroby i rozšíření sítě zahraničních zastoupení, která by měla mít na starosti rozvoj nového segmentu trhu v zemích s největším potenciálem uplatnění. „Silné postavení máme zejména v USA, kde v naší kategorii dlouhodobě obsazujeme přední pozice v počtu provozovaných letadel. Jedná se o více než 350 dodaných strojů. Nadále se hodláme uplatnit také v Jižní Americe. Posilovat přítomnost budeme i v evropských státech jako je Španělsko, Polsko, Balkánské státy a další. Velký potenciál vidíme také v Asii, zejména hovoříme-li o Indii a Blízkém východě,“ zhodnotil vývozní destinace jednatel společnosti CAG.

Všechny současné i budoucí modely letadel budou uváděny na trh a prezentovány pod jednotnou značkou „Cruiser Aircraft“, kterou bude společnost nadále rozvíjet. To má za úkol zpřehlednit komunikaci produktového portfolia pro světové zákazníky a jednotně identifikovat služby a produkty společnosti. „Obdobné marketingové členění využívají ve světě například podniky v automobilovém průmyslu, kdy je celková produkce firmy zastřešena skupinovou značkou a souběžně mají své značky jednotlivé výrobní řady,“ přiblížilo pozadí filozofie brandingu marketingové oddělení Czech Aircraft Group.

Za tvorbou nové obchodní strategie přitom stojí monitorovací šetření světového trhu a požadavky zákazníků. Vzhledem k dlouhodobému charakteru transakce se jednalo o vyhodnocení způsobilosti a proveditelnosti nové vize, které bylo dokončeno ještě v minulém roce. Loňské prognózy vývoje osobní letecké dopravy i poptávky po školení civilních pilotů přitom ukazovaly impozantní čísla. Loni činil meziroční nárůst osobní letecké přepravy 6,2 %, přičemž v některých regionech Asie se jednalo až o 70 %. Studie rovněž poukazovala na to, že zatímco v roce 2019 bylo ve světě zhruba 290 000 dopravních pilotů, v příštích dvaceti letech se jejich počet měl více než dvojnásobit. Koronavirová krize, která letecký průmysl silně zasáhla, tato čísla zjevně zredukuje. Otázkou však nadále zůstává rozsah těchto dopadů. „Letectví bylo uzemněno, uzavření hranic znemožnilo předávat letadla a osobně jednat se zákazníky. Nyní se po prvotním šoku vracíme do normálu. Hodnotit to, jak se bude vyvíjet konjunktura trhu, je ale nyní ještě stále předčasné. Máme několik scénářů. Nyní operujeme spíše v pozitivním módu,“ míní Peter Kalas.

Vidění krize jakožto příležitosti se nabízí právě díky novému pojetí komplexnosti služeb. „Koronavirová pandemie nás přiměla snížit ceny produktů, čímž nás částečně zatraktivnila v očích zákazníků. Snažíme se dělat vše pro to, aby se negativní důsledky pandemické krize na nás odrazili v co nejmenší možné míře. Zintenzivňujeme přitom kontakty se zákazníky, jednáme o jejich požadavcích, jimž se chceme umět na míru přizpůsobit,“ uvedl Peter Kalás s tím, že výrobní kapacity společnosti jsou nyní plně vytíženy. „Pro nás je klíčové udržet vývojové a výrobní týmy v akci, což se zatím daří. Proto věřím, že se nám podaří překlenout současné období. Dosáhnout úspěchu chceme prostřednictvím investic do rozvoje, nových produktů, dobýváním nových segmentů trhu,“ zdůraznil jednatel CAG. „Společnost CAG plánuje v letošním roce vyrobit a dodat 24 letounů Sport Cruiser a PS-28 Cruiser,“ uzavřel jednatel CAG Peter Kalás.

Text a ilustrační foto: Czech Aircraft Group /r

Knižné novinky