Rok 1945 a sportovní létání u nás

V květnových dnech roku 1945 přišel dlouho očekávaný mír vykoupený krví mnoha obětí. Skončilo šestileté období pod německou nadvládou spojené s utrpením a početnými ztrátami českého lidu. Tím, že po dobu německé okupace nesměli sportovní piloti v Čechách a na Moravě létat, došlo k násilnému přerušení slibného předválečného rozvoje.

Již před válkou byl mezi veřejností velký zájem o letectví, ale válečné události, při kterých se letectvo stalo významnou zbraní, pohled obyvatel na letectví ještě více umocnily. Státní orgány hned od prvních mírových dnů kladly velký důraz na znovuvybudování vojenského i civilního letectví, což mělo u veřejnosti velký ohlas. K vybudování silného letectva bylo zapotřebí především nových pilotů, jejichž základní „líhní“ se měly stát četné aerokluby. S nevšedním nadšením se od května 1945 pustili sportovní piloti do výstavby zcela nového sportovního létání.

Doslova hned jak padly poslední výstřely při povstání českého lidu, začali na mnoha místech pracovat jednotlivci z řad plachtařů na přípravě nových aeroklubů a na zajišťování leteckého materiálu zbylého na našem území po Němcích.

Text a kresby: Petr Kolmann
Foto: Oldřich Měrka, sbírka Miroslav Balous, Zdeněk Bedřich, Jan Brskovský, Petr Kolmann, Bohumír Kudlička.

Více se dočtete v časopisu AeroHobby 3/2020, který vyšel 13. 5. 2020.

Obsah AeroHobby 3/2020 naleznete - ZDE.

Knižné novinky