Sportovní a rekreační létání v ČR

má opět volnější podmínky


Usnesením vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 452 byla v rámci nouzového stavu nově upravena pravidla pro shromažďování osob na veřejně dostupných místech.

Za dodržení stanovených podmínek, zejména zpřísněných hygienických opatření, může nově pobývat na veřejně dostupných místech nebo se účastnit spolkové činnosti již až 10 osob. Vzhledem k této skutečnosti nejsou některé omezující podmínky stanovené v příkazu k provádění letů ze dne 7. dubna 2020 již aktuální.

Ministerstvo dopravy - Odbor civilního letectví tedy oznamuje, že na základě usnesení vlády České republiky, pozbývá příkaz k provádění letů ze dne 7. dubna 2020, č. j. 41/2020-220-LPR/12, platnosti. Oznámení je účinné jeho zveřejněním na úřední desce Ministerstva dopravy.

Nicméně s ohledem na ochranu zdraví veřejnosti a proveditelnosti leteckého provozu Ministerstvo dopravy - Odbor civilního letectví nadále doporučuje:

    • zavádět nad rámec obecně stanovených požadavků další vhodná hygienická opatření zohledňující specifika     leteckého provozu směřující k zamezení šíření nákazy

    • snažit se minimalizovat počet osob účastnících se na leteckém provozu

    • v rámci pilotního výcviku používat jednorázové rukavice a vhodnou ochranu nosu a úst, a po provedení letu nebo série letů měnit návleky mikrofonů a náušníky sluchátek a provádět základní dezinfekci interiéru přípravkem s plně virucidním účinkem (včetně ovladačů, palubní desky, sedadel, klik, atp.).

Více informací naleznete v Oznámení o pozbytí platnosti příkazu k provádění letu.

Text a ilustrační foto: Ministerstvo dopravy ČR

Související články:
Uvolňování opatření týkajících se provozu letadel a SLZ
Důležité upozornění - změna podmínek pro volnější létání

Knižné novinky