Československá křídla 1918–2018

V pátek 2. listopadu vyvrcholil v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi projekt Československá křídla 1918–2018, který u příležitosti stého výročí naší státnosti a vzniku čs. letectví vyhlásila vsetínská firma Aeroteam. Záštitu nad akcí převzali: generální ředitel Řízení letového provozu ČR Jan Klas, předseda Dopravního úřadu SR Ján Breja a ředitel Úřadu pro civilní letectví ČR David Jágr. Za partnera si představitelé Aeroteamu vybrali Český svaz letectví a mediální partnery Magnet Press Slovakia a časopis Flying Revue.

Letecké muzeum Metoděje Vlacha přivítalo více než 150 hostů z Česka i Slovenska. Hlavním bodem společenského odpoledne bylo vyhlášení ankety „100 leteckých osobností století“. Předtím však ještě členové Nadačního fondu Metoděje Vlacha představili v akci historické letouny, které jsou jinak součástí expozice muzea.

Letecké osobnosti vybírala hlasováním veřejnost z celkového počtu 280 jedinců navržených nominační komisí. Mezi vybranými osobnostmi byli aviatici z počátku letectví, piloti první i druhé světové války, sportovní, dopravní, vojenští, zkušební a zalétávací piloti, konstruktéři letadel, publicisté i kosmonauti. Všechny osobnosti a jejich zásluhy představil v krátkosti komentátor Vladimír Hadač. Na podiu se postupně střídali žijící legendy i rodinní příslušníci těch, kteří se již tohoto uznání nedožili. Ocenění předávali členové čestného ředitelství i další vzácní hosté.

Po přestávce nastala dlouho očekávaná chvíle – odhalení Křídla slávy s názvem „Národní letecké legendy“. Kovové křídlo, jako stylizovaný symbol letectví, odhalili kosmonauté Ivan Bella a Vladimír Remek. Na tomto křídle jsou umístěny tabulky se jmény osobností, které se zasloužily o vznik a další rozvoj letectví v Československu. Základem „Křídel slávy“ se stalo 100 oceněných osobností.

Památník navrhl Aeroteam Vsetín, technické zpracování i samotnou výrobu na základě zadání realizovala firma Fly-metall. Obě tyto firmy také uhradily náklady na zhotovení památníku, ale připojily se i další firmy a jednotlivci, kteří rovněž přispěli. Jména těchto firem i jednotlivců jsou uvedena na panelech umístěných po obou stranách křídla.

Odpoledne pokračovalo vyhlášením ankety „Nejpopulárnější československé letadlo století“. Na prvním místě skončil dvousedadlový kluzák Let L-13 Blaník, druhé místo patřilo dvoumotorovému víceúčelovému letounu Let L-200 Morava a třetí legendárnímu stíhacímu dvouplošníku Avia B-534.

Aeroteam, spol. s r.o., kromě toho vyhlásil cenu „Za zásluhy o udržení a rozvoj česko-slovenské značky“. Zde byli oceněni: Ing. Miroslav Tutter, Ing. Václav Křížek, Václav Jukl, Petr Muzikant, Dr. Zdeněk Úšela a Aleš Kubíček.

Klub leteckých novinářů ocenil Ing. Petra Bolda, Ing. Richarda Santuse, Judr. Romana Kramaříka a Ing. Miroslava Tuttra.

Akce pokračovala neformálními setkáními kolegů z jednotlivých odvětví letectví a nezbytným fotografováním.

Text: Aeroteam
Foto: Petr Kolmann, Aeroteam

Související články:
Pracovníci VHÚ mezi leteckými osobnostmi století Pracovníci VHÚ mezi leteckými osobnostmi století

Knižné novinky