Be 50 Beta Minor

Když v lednu 1935 Ministerstvo veřejných prací předložilo „Úvahy o sportovním letectví a návrh programu jeho budování“, nebylo to pro naši leteckou obec vůbec radostné čtení. Zájem o sportovní létání tu tradičně byl, stále ještě umocňovaný skvělými úspěchy našich pilotů s domácími letadly v předešlém desetiletí. Nechyběli obětaví činovníci aeroklubů, ani jejich relativně široká členská základna.

Co chybělo, byl naprostý nedostatek vhodných letadel, provázený obtížemi, spojenými s leteckým výcvikem. Naše letecké korporace měly k uvedenému datu celkem 91 letadel. Najdeme tu ještě stroje válečné a vedle nich převážně různorodý park letadel, vyřazených armádou, žádný soudobý mezi nimi nebyl.

Jejich údržba byla pro aerokluby složitá a provoz nehospodárný. O nějakém moderním leteckém výcviku se mimo armádu nedalo mluvit vůbec. Obecně to odpovídalo i prostředkům do letectví vkládaných, které byly nesouměřitelné se zahraničím a tím i dostupnosti létání, zejména pro méně majetné vrstvy.

Text: Pavel Marjánek
Foto: sbírka Zdeňka Bedřicha, Petra Kolmanna, Bohumíra Kudličky, Pavla Marjánka; kresby: Petr Kolmann

Více se dočtete v časopisu AeroHobby 2/2022, který vyšel 16. 3. 2022.

Obsah AeroHobby 2/2022 naleznete - ZDE.

Knižné novinky