Slet československých letadel

Slet československých letadel zavítal v letošním roce na letiště Aeroklubu Jičín. To se tak stalo historicky čtvrtým místem konání této stále se rozrůstající pohodové akce.

Hlavním dnem sletu se stala sobota 18. června, ale někteří účastníci přistáli v Jičíně již v pátek. Byl mezi nimi i největší účastník sletu v podobě kalibračního letounu L-410UVP-E. Hlavním sletovým dnem se stala sobota, kdy se od časných dopoledních hodin začala zaplňovat plocha jičínského letiště. Celkem se slétlo sedmdesát pět letadel československé výroby.

Typová skladba byla nebývale pestrá. Rokem konstrukce byla nejstarším účastníkem sletu krásná Be 50 Beta Minor a v těsném závěsu za ní pak následova la Praga E-114 a Sokol M1D. Hojné zastoupení měla typová řada Z-126 až Z-726. Představilo se i pět krásných Meta Sokolů, dále Moravy, Aero 45S a Ae-145. Nejpočetněji byla zastoupena otrokovická řada Z-40 a nechyběl ani dvoumístný Čmelák. Větroně zastupoval L-23 Super Blaník, dvojice L-13 Blaník, z nichž jeden byl čerstvě zesílený a L-13SW Vivat.

Vrcholem dne se stala velkoskupina letadel, do které se přihlásily posádky dvaceti devíti strojů. Po rozdání čísel udávajících pořadí ve skupině následoval pozemní pěší nácvik. Vidět start a let tohoto mraku nad Jičínem a blízkým okolím, byl zážitek, na který se nezapomíná. Je jen škoda, že i příroda vytvořila svůj mrak a při tomto vrcholu sletu nepanovalo zrovna nejlepší počasí.

Celkem deset letadel přilétlo ze Slovenska a proslýchá se, že příští rok se slet uskuteční na některém ze slovenských letišť. Tak se necháme překvapit, kolik letadel přiletí na další ročník. Ten letošní se vydařil na výbornou.

Foto: autor

Knižné novinky