Výstava Wild for Life na pražském letišti

Na pražském ruzyňském letišti byla minulý týden slavnostně zahájena výstava Wild for Life, kterou organizuje Ministerstvo životního prostředí. Výstava, která potrvá do 12. prosince 2017 a je umístěna mezi Terminálem 1 a 2, je součástí mezinárodní kampaně proti ilegálnímu obchodu s ohroženými druhy.

Česká republika je tranzitní zemí, přes kterou z Jihoafrické republiky putují například tygří kosti, nosorožčí rohy a luskouní šupiny směrem na asijské trhy. Díky dobré spolupráci letištní Celní správy a České inspekce životního prostředí se boj proti černému obchodu u nás lepší a Česká republika je hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších zemí bojujících proti nelegálnímu obchodu s rohovinou. Na podporu ohrožených zvířat byla spuštěna celosvětová kampaň OSN, respektive organizace pro životní prostředí UNEP, Wild for Life.

Kampaň využívá sociální média a webovou stránku wildfor.life cílenou na širokou veřejnost k podnícení osobní angažovanosti v postavení se nelegálnímu obchodu s ohroženými a chráněnými druhy.

Text: Letiště Praha /red
Foto: Jiří Šíma

Knižné novinky