ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania: ATM Exclusive a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

STARTEX cvičenia Fire Rescue 2017

Požiar viacpodlažnej budovy, vyhľadávanie a uvoľňovanie osôb vo výrobnom objekte, záchranu osôb a orientáciu jednotiek v ťažkých podmienkach si precvičia zmiešané družstvá slovenských a českých vojenských hasičských jednotiek v rámci cvičenia Fire Rescue 2017 (FIRS) v priestoroch Jakub Village a Orem Land Centra výcviku Lešť.

Čítať ďalej
  • 25.04. 2017
  • Vzdušné sily OS SR

Nácvik ochrany jaderné elektrárny Temelín

Téměř dvě stovky příslušníků Armády ČR, Policie ČR a zaměstnanců společnosti ČEZ se od 9. do 12. dubna zapojily do cvičení Safeguard Temelín 2017. Námětem cvičení byla ochrana jaderné elektrárny Temelín před hrozícím teroristickým útokem, a to jak pozemním, tak i vzdušným.

Čítať ďalej
  • 21.04. 2017
  • 25. plrp

Zvolenská brigáda a spojenie štyroch útvarov

Úvodné slová slávnostného príhovoru pri príležitosti výročia vzniku Krídla velenia, riadenia a prieskumu Zvolen presne odzrkadľovali dôvod slávnostného nástupu: „Deň 1. apríl 2006. Dátum úplne obyčajný, ale v súvislostiach dlhodobých reorganizačných zmien, ktoré sa začali v roku 1999, je v histórii Vojenského útvaru 3030 dôležitým medzníkom. V ten deň sa totiž niečo skončilo a niečo začalo v očakávaní, čo prinesie táto špecifická zmena zlúčenia viacerých rozmanitých kolektívov s principiálne odlišnými úlohami.“

Čítať ďalej
  • 20.04. 2017
  • kvrps

Předávání zkušeností vojákům a policistům

Na přelomu března a dubna se u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích konal speciální zdravotnický výcvik CLS (Combat LifeSaver). Ačkoliv podobné kurzy organizuje tamní výukové centrum několikrát do roka, tento výcvik byl něčím výjimečný. Účastnili se jej totiž vojáci ze Slovenska a příslušníci speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

Čítať ďalej
  • 19.04. 2017
  • 25. plrp

Nitrančania sa pripravovali na streľby v Poľsku

V priestoroch posádkového cvičiska Kolíňanský vrch sa v druhý aprílový týždeň uskutočnilo taktické cvičenie. V rámci neho sa vyčlenení príslušníci 2. protilietadlovej raketovej skupiny pod vedením majora Dalibora Dubiňáka pripravovali na bojové streľby obsluhami protilietadlového raketového kompletu 2K12 Kub, ktoré sa uskutočnia v máji vo vojenskom výcvikovom priestore Ustka v Poľsku.

Čítať ďalej
  • 19.04. 2017
  • plrb
Naspäť 1 2 3 4 6 11 15 20

Knižné novinky