Nástenný kalendár 100 rokov čs. letectva

Nástenný kalendár 100 rokov česko-slovenského letectva 1918 – 2018 obsahuje fotografie súčasnej leteckej techniky Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Vzdušných síl Armády ČR. V každom mesiaci je zároveň vložený náhľad historickej leteckej techniky. Autormi fotografií sú Ján Begala, Jan Čadil, Jan Kouba, Michal Stolár. Použité boli i fotografie archívu L+K a Štefana Zupka. Rozmery kalendára sú 485 x 320 mm.

Knižné novinky

Poľský LOT prevzal prvý Boeing 737 MAX

Poľský národný dopravca LOT si na svoje konto pripísal ďalší primát, keď začiatkom decembra prevzal svoje prvé zo šiestich lietadiel typu Boeing 737 MAX 8 (pozn. zn. SP-LVA, v.č. 64067/6681) a stal sa tak prvou leteckou spoločnosťou v strednej a východnej Európe, ktorá uvedený typ zaradila do svojej flotily.

Čítať ďalej
  • 13.12. 2017
  • Radomír Mlýnek

Letiště Praha splnilo pětiletý cíl

z oblasti ochrany klimatu a vlivu na životní prostředí


Letišti Praha se v tomto roce podařilo splnit cíl, který si stanovilo v roce 2012, a to postupně snižovat uhlíkovou stopu se záměrem dosáhnout 9 % pokles proti roku 2009. Za jasně měřitelné výsledky a za snahy zapojit partnery letiště do společného úsilí omezit množství skleníkových plynu z jejich provozu, bylo Letiště Praha oceněno certifikátem 3. úrovně inciativy Airport Carbon Accreditation.

Čítať ďalej
  • 13.12. 2017
  • Letiště Praha